06-53531749 info@bmbsneltransport.nl

Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING i.v.m. de inwerkingtreding van de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) per 25 mei 2018.

Wij waarderen het vertrouwen dat onze klanten in BMB Sneltransport B.V. hebben. Met het ook op dat vertrouwen respecteren wij de privacy van onze klanten bij de verwerking van hun persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt beschreven wie de verantwoordelijke is ten aanzien van de gegevens die wij over u verzamelen, om welke persoonsgegevens het gaat, wat wij daarmee doen en hoe u zelf controle houdt op het gebruik dat wij van die gegevens maken.

Wie beheert de gegevens dij wij over u verzamelen?

Uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door BMB Sneltransport B.V., Nieboerstraat 22, 6952 ET Dieren, KvK 70841896 als verantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens worden door BMB Sneltransport B.V. verzameld?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u ons vrijwillig verschaft op het moment dat u klant, leverancier of medewerker wordt van BMB Sneltransport B.V. Onder deze persoonsgegevens kan worden verstaan: titel, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, KvK-nummer, BTW-nummer (indien van toepassing), geslacht, adresgegevens, e-mailadres, BSN-nummer, (kopie)identificatiebewijs, telefoonnummer, ordergegevens, betalingsgegevens.

Wat doen BMB Sneltransport B.V. met mijn persoonsgegevens?

De transactiegegevens worden primair gebruikt om uw (transport) opdrachten correct te kunnen uitvoeren en om, indien noodzakelijk, met u in contact te kunnen treden wanneer zich calamiteiten voordoen of wanneer er specifieke wensen zijn op het gebied van het vervoer.

Aan wie geeft BMB Sneltransport B.V. mijn persoonsgegevens eventueel door?

BMB Sneltransport B.V. maakt in verband met het goed functioneren van haar transportbedrijf gebruik van de diensten van derden, zoals o.m. autoverhuurbedrijven, garagebedrijven, IT-onderhoudsbedrijven, financiële instellingen, alsmede van dienstverleners op het administratieve- personele – en fiscale vlak. Deze dienstverleners ontvangen enkel de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen te verrichten diensten. Zij mogen uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden aanwenden of openbaar maken.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of actualiseren?

Het is belangrijk dat uw gegevens actueel en juist zijn. U heeft het recht om de gegevens die wij over u verzameld hebben op te vragen, daarin wijzigingen aan te brengen dan wel deze gegevens te (laten) verwijderen. U kunt daartoe rechtstreeks contact met ons opnemen op 06 53 53 17 49 of via een e-mail naar info@bmbsneltransport.nl .

Deze privacyverklaring is op 24 mei 2018 op onze website geplaatst. Wij behouden ons het recht voor ons privacy beleid te allen tijde te wijzigen.